Yükleniyor

Bize Dair...

İşlerinize dair aradığınız tüm cevaplar bu logo nun altında

Vizyon

Büyük ihtiyaçlara büyük çözümler

SVR Bilgi Teknolojileri A.Ş., evrensel değerleri benimsemiş, etik kurallara bağlı, girişimci, yaratıcı, araştırmacı, yenilikçi, sektörde bölgesel lider bir firma olmaktır. SVR Bilgi Teknolojileri A.Ş.'nin Yıldız Teknik Üniversitesi Teknopark A.Ş. ile işbirliği yaparak ortaya çıkardığı Türkiye'nin ilk özel sektör girişim süper bilgisayarı, eğitimden finans sektörüne kadar, yüksek miktarlardaki verinin işlenmesine yönelik yüksek başarımlı hesaplama (ing. high performance computing) ve görüntü işleme çözümleri üretmekteyi hedeflemektedir.

Misyon

Hedeflerinize bir adım daha yakın

Sektörel iletişime ve işbirliğine önem veren, disiplinler arası işbirliği ile projeler üretebilen, çağdaş ve güçlü teknolojilerini kullanarak sektör bağımsız hizmetlerini pazarlayabilen, sektörlerin ve toplumun ihtiyaçlarına yönelik uygulanabilir projeler üretebilen, ulusal ve uluslararası işbirlikleri ile teknolojik gelişmeleri ve sahip olduğu imkânlarını kullanarak yeni projelere liderlik edebilen, sosyal sorumluluk bilinci ile topluma, çalışanlarına ve çevreye değer veren, eğitimi destekleyen bir kurum olabilmektir.

SUNUM (Tıklayınız)