Yükleniyor

Projeler

GEMİ ETRAFINDAKİ AKIŞIN GERÇEK BOYUTLU OLARAK MODELLENMESİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Bölümü’nden Prof.Dr. Hüseyin Yılmaz ve Ar. Gör. Yük. Müh. Ahmet Yurtseven tarafından "Gemi Etrafındaki Akışın Gerçek Boyutlu Olarak Modellenmesi” isimli çalışma SVR’nin yüksek başarımlı hesaplama (YBH) altyapısı üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada, SVR A.Ş. tarafından donanımsal destek sağlanarak bir gemi etrafındaki akışın HAD (Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği) paket programı yardımı ile tam boyutlu olarak modellenmesi ve analizi yapılmıştır. Geminin tam boy olarak "Workstation" makinelerde dahi geliştirilemeyen yüksek çözüm ağı hücre sayılarına sahip modeli SVRAS-YBH teknolojisinden faydalanılarak geliştirilmiş çözümü sağlanmış ve model boy ile tam boy arasındaki ölçekleme etkileri ortaya konmuştur.

YERSEL LAZER TARAYICI TEKNOLOJİSİ İLE 3 BOYUTLU MODELLEME

T.C. Fatih Belediyesi, Etüd Proje Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen “TOPKAPI SURLARI, T61-T62 BURÇLARI YERSEL LAZER TARAYICI TEKNOLOJİSİ İLE 3 BOYUTLU MODELLEME” çalışması kapsamında yersel lazer tarayıcı ile taranan Topkapı surlarının (T61-T62 burçları ve arası) üç boyutlu modellemesi toplanan nokta kümeleri ile yapılmıştır. Elde edilen veriler SVR A.Ş. bünyesindeki GPGPU sistemler üzerinde analiz edilmiş ve CAD görselleştirilmesi yapılmıştır. Böylece surlar üzerindeki aşınmaların kolayca belirlenmesine olanak sağlanarak karar vericilerin bu surların restorasyon faaliyetlerini gerçekleştirmeleri konusunda yardımcı olmuştur.